BRO CERNYW

Cyngor Cymuned

Community Council

Swyddfa'r Post Llangernyw

Mae swyddfa'r post ar gael yn Siop y Llan - dros ffordd i dafarn y Stag. Debbie Baines yw'r postfeistr.

 

Amserau Agor Swyddfa'r Bost
Llun 9:00 - 13:00
Mawrth 9:00 - 13:00
Mercher 9:00 - 12:00
Iau 9:00 - 11:00
Gwener Wedi Cau
Sadwrn 9:00 - 12:00
Sul Wedi Cau

 


 

Amserau Agor Siop y Llan
Llun - Sadwrn 6:00 - 18:00
Sul 8:00 - 13:00

Mae'r prosiect yma wedi ei gyllido trwy'r Cynllun Datblygu Gwledig gydag arian yr UE a Llywodraeth Cymru