BRO CERNYW

Cyngor Cymuned

Community Council

Eglwys Sant Digain, Llangernyw

Bob Dydd Mawrth, 10.30 - 11.30

Paned a Sgwrs

Cyfle i gyfarfod am baned o de neu choffi hamddenol a sgwrs.

1918 - Y Rhyfel Mawr - 2018

I gofio milwyr Bro Cernyw y Rhyfel Mawr 1914-1918 ar ganmlwyddiant ei orffen 11 Tachwedd 2018.

(Cliciwch ar unrhyw lun i weld delwedd mwy).

Eglwys Sant Digain

Mae Eglwys Sant Digain yng nghanol pentref Llangernyw. Mae'r adeilad ei hun yn wreiddiol o'r drydedd ganrif ar ddeg, ond wedi ei ychwanegu ar ddiwedd y canol-oesodd, a hefyd yn oes y Fictorianaidd.

Yn fynwent yr eglwys mae yna goeden ywen sydd rhwng 4000 a 5000 blwydd oed, sydd felly yn un o'r pethau byw hynaf yn y byd. Mae hefyd dwy garreg bedd o amser y Rhufeiniaid yn y fynwent.

Mae gwasaneth dwyieithog pob bore Súl yn yr Eglwys am 9:30.

 

Mae'r prosiect yma wedi ei gyllido trwy'r Cynllun Datblygu Gwledig gydag arian yr UE a Llywodraeth Cymru