BRO CERNYW

Cyngor Cymuned

Community Council

Digwyddiadau

Mai 2024
22
Dydd Mercher
19:30
Cyngor Cymuned Bro Cernyw
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Canolfan Gymdeithasol Gwytherin
Mehefin 2024
04
Dydd Mawrth
18:00
Canolfan Gymunedol Bro Cernyw
Hyfforddiant Cymorth Cyntaf

Canolfan Bro Cernyw
26
Dydd Mercher
19:30
Cyngor Cymuned Bro Cernyw
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Festri Pandy Tudur
Gorffenaf 2024
17
Dydd Mercher
19:30
Cyngor Cymuned Bro Cernyw
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Canolfan Llangernyw (yn yr estyniad)
Medi 2024
25
Dydd Mercher
19:30
Cyngor Cymuned Bro Cernyw
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Canolfan Gymdeithasol Gwytherin
Hydref 2024
30
Dydd Mercher
19:30
Cyngor Cymuned Bro Cernyw
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Festri Pandy Tudur
Tachwedd 2024
27
Dydd Mercher
19:30
Cyngor Cymuned Bro Cernyw
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Canolfan Llangernyw (yn yr estyniad)
Rhagfyr 2024
18
Dydd Mercher
19:30
Cyngor Cymuned Bro Cernyw
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Canolfan Gymdeithasol Gwytherin

Mae'r prosiect yma wedi ei gyllido trwy'r Cynllun Datblygu Gwledig gydag arian yr UE a Llywodraeth Cymru