BRO CERNYW

Cyngor Cymuned

Community Council

Digwyddiadau

Mawrth 2023
28
Dydd Mawrth
10:00
Eglwys Sant Digain
Canolfan Gynnes
Dewch am banad a sgwrs
Eglwys St. Digain, Llangernyw
29
Dydd Mercher
19:30
Cyngor Cymuned Bro Cernyw
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Festri Pandy Tudur
Ebrill 2023
02
Dydd Sûl
14:00
Capel y Cwm
Gwasanaeth
gyda Eric Greene
Capel y Cwm
04
Dydd Mawrth
10:00
Eglwys Sant Digain
Canolfan Gynnes
Dewch am banad a sgwrs
Eglwys St. Digain, Llangernyw
09
Dydd Sûl
14:00
Capel y Cwm
Gwasanaeth
gyda Trefor Lewis
Capel y Cwm
11
Dydd Mawrth
10:00
Eglwys Sant Digain
Canolfan Gynnes
Dewch am banad a sgwrs
Eglwys St. Digain, Llangernyw
16
Dydd Sûl
10:00
Capel y Cwm
Gwasanaeth
gyda Geraint Roberts
Capel y Cwm
18
Dydd Mawrth
10:00
Eglwys Sant Digain
Canolfan Gynnes
Dewch am banad a sgwrs
Eglwys St. Digain, Llangernyw
23
Dydd Sûl
10:00
Capel Bethabara
Gwasanaeth
gyda Mr Arwel Roberts
Capel Bethabara
25
Dydd Mawrth
10:00
Eglwys Sant Digain
Canolfan Gynnes
Dewch am banad a sgwrs
Eglwys St. Digain, Llangernyw
26
Dydd Mercher
19:30
Cyngor Cymuned Bro Cernyw
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Canolfan Gwytherin
Mai 2023
02
Dydd Mawrth
10:00
Eglwys Sant Digain
Canolfan Gynnes
Dewch am banad a sgwrs
Eglwys St. Digain, Llangernyw
09
Dydd Mawrth
10:00
Eglwys Sant Digain
Canolfan Gynnes
Dewch am banad a sgwrs
Eglwys St. Digain, Llangernyw
16
Dydd Mawrth
10:00
Eglwys Sant Digain
Canolfan Gynnes
Dewch am banad a sgwrs
Eglwys St. Digain, Llangernyw
31
Dydd Mercher
19:30
Cyngor Cymuned Bro Cernyw
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Festri Pandy Tudur
Mehefin 2023
04
Dydd Sûl
14:00
Capel Bethabara
Gwasanaeth
gyda Mr Wyn Davies
Capel Bethabara
28
Dydd Mercher
19:30
Cyngor Cymuned Bro Cernyw
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Canolfan Bro Cernyw (Estyniad)
Gorffenaf 2023
19
Dydd Mercher
19:30
Cyngor Cymuned Bro Cernyw
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Canolfan Gwytherin
Medi 2023
03
Dydd Sûl
10:00
Capel Bethabara
Gwasanaeth
gyda Mr Arwel Roberts
Capel Bethabara
27
Dydd Mercher
19:30
Cyngor Cymuned Bro Cernyw
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Festri Pandy Tudur
Hydref 2023
15
Dydd Sûl
14:00
Capel Bethabara
Gwasanaeth
gyda y Parch. Ifor ap Gwilym
Capel Bethabara
25
Dydd Mercher
19:30
Cyngor Cymuned Bro Cernyw
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Canolfan Bro Cernyw (Estyniad)
Tachwedd 2023
05
Dydd Sûl
14:00
Capel Bethabara
Gwasanaeth
gyda Mr Gwyn Evans
Capel Bethabara
19
Dydd Sûl
14:00
Capel Bethabara
Gwasanaeth
gyda y Parch Tecwyn Ifan
Capel Bethabara
29
Dydd Mercher
19:30
Cyngor Cymuned Bro Cernyw
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Canolfan Gwytherin
Rhagfyr 2023
10
Dydd Sûl
14:00
Capel Bethabara
Gwasanaeth
gyda y Parch. Aneurin Owen
Capel Bethabara
13
Dydd Mercher
19:30
Cyngor Cymuned Bro Cernyw
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Festri Pandy Tudur

Mae'r prosiect yma wedi ei gyllido trwy'r Cynllun Datblygu Gwledig gydag arian yr UE a Llywodraeth Cymru