BRO CERNYW

Cyngor Cymuned

Community Council

Amgueddfa Syr Henry Jones

Mae Amgueddfa Y Cwm yn bodoli er mwyn coffáu cyflawniadau Syr Henry Jones, ac er mwyn dehongli ei fywyd yng nghyd-destun cymuned wledig yng Nghymru yn y 19eg Ganrif. Gwneir hyn trwy gasgliadau, arddangosfeydd a deunyddiau addysgol yn yr amgueddfa.

Mae mynediad i'r Cwm yn rhad ac am ddim, felly dewch i'n gweld rhyw dro ar ein amserau agor.

 

Am fwy o wybodaeth am Amgueddfa Syr Henry Jones, gweler wefan yr amgueddfa lle cewch fwy o fanylion, sef

ac yn ymlaen.

Mae'r prosiect yma wedi ei gyllido trwy'r Cynllun Datblygu Gwledig gydag arian yr UE a Llywodraeth Cymru