BRO CERNYW

Cyngor Cymuned

Community Council

Capel Bethabara

Adeiladwyd Capel Bedyddwyr Bethabara yn 1830 ac ei ail-adeiladwyd yn 1871. Mae'r adeilad presenol o 1871.

Cynhaliwyd gwasanaeth Diolchgarwch Undebol ar bnawn Sul Hydref 15ed.Yn anffodus ni ddaeth y Cennad ond cafwyd gwasanaeth Diolch arbennig iawn gydag Emrys Williams, Menna Williams a Linda Rhys yn cymeryd rhan. Roedd y Capel wedi addurno'n hardd gyda blodau a chynyrch yr Hydref diolch I'r aelodau. Roedd yn braf gweld cymaint wedi dod i gyd addoli ac yna cael sgwrs ar y diwedd. 

Suliadur Bethabara

Mae'r prosiect yma wedi ei gyllido trwy'r Cynllun Datblygu Gwledig gydag arian yr UE a Llywodraeth Cymru