BRO CERNYW

Cyngor Cymuned

Community Council

Digwyddiadau

Chwefror 2023
15
Dydd Mercher
19:30
Cymdeithas Hanes Bro Cernyw
Gwên yn y gwaith
Sgwrs gan Dyfrig H Roberts, Bae Colwyn
Canolfan Bro Cernyw, Llangernyw
22
Dydd Mercher
19:30
Cyngor Cymuned Bro Cernyw
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Festri Pandy Tudur
Mawrth 2023
15
Dydd Mercher
19:30
Cymdeithas Hanes Bro Cernyw
*
Sgwrs gan Gareth Roberts, Menter Fachwen
Canolfan Bro Cernyw, Llangernyw
29
Dydd Mercher
19:30
Cyngor Cymuned Bro Cernyw
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Canolfan Bro Cernyw (Estyniad)
Ebrill 2023
26
Dydd Mercher
19:30
Cyngor Cymuned Bro Cernyw
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Canolfan Gwytherin
Mai 2023
31
Dydd Mercher
19:30
Cyngor Cymuned Bro Cernyw
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Festri Pandy Tudur
Mehefin 2023
28
Dydd Mercher
19:30
Cyngor Cymuned Bro Cernyw
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Canolfan Bro Cernyw (Estyniad)
Gorffenaf 2023
19
Dydd Mercher
19:30
Cyngor Cymuned Bro Cernyw
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Canolfan Gwytherin
Medi 2023
27
Dydd Mercher
19:30
Cyngor Cymuned Bro Cernyw
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Festri Pandy Tudur
Hydref 2023
25
Dydd Mercher
19:30
Cyngor Cymuned Bro Cernyw
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Canolfan Bro Cernyw (Estyniad)
Tachwedd 2023
29
Dydd Mercher
19:30
Cyngor Cymuned Bro Cernyw
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Canolfan Gwytherin
Rhagfyr 2023
13
Dydd Mercher
19:30
Cyngor Cymuned Bro Cernyw
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Festri Pandy Tudur

Mae'r prosiect yma wedi ei gyllido trwy'r Cynllun Datblygu Gwledig gydag arian yr UE a Llywodraeth Cymru